Потребител Парола
Запишете си час ! Връзка с консултанта
Запишете своя първи безплатен час!
НА ЖИВО

Моето послание към Вас

   Насочих се към философията, социологията и приложната психология, чрез своята интуиция. Дипломирах се през 1979 година, но не получих отговорите на сложните въпроси на моето човешко битие. Имам две прекрасни дъщери и естествено исках да им дам най-доброто от себе си. Така стигнах през 1989 година до откритията в приложната психология и за десет години открих системата от закономерности, които дават възможност за решение на сложните житейски проблеми и успешното управление на живота на всеки човек. Сега съм на 65 години и искам да Ви бъда полезен със своите познания и опит.

    Да обичаш, означава да даваш, но също и да си способен да получаваш. Затова е нужно особено смирение - смирението да приемеш и да поискаш да получиш помощ. Когато си помагат, хората се чувстват по-удовлетворени и усещат по-цялостен живота си. Вглеждайки се в другите и техните проблеми, виждаме и себе си отстрани с помощта на позитивното мислене.

Красимир Димитров Димитров, философ - социолог

Хората постоянно се променят и израстват. Не се вкопчвайте в ограничения и отрицателен образ на човека, който принадлежи на миналото. Вижте този човек сега.
Брайън Л. Уайс