Потребител Парола
Запишете си час ! Връзка с консултанта
Запишете своя първи безплатен час!
НА ЖИВО

1. Социална интелигентност - система от взаимосвързани умения за изграждане

    на компетентност в различни области.  Съществува и понятието множествена

    интелигентност, която включва 6 типа интелигентност.


2. Анализ на определена ситуация.


3. Вашето въздействие върху отделната личност или върху група хора.


4. Вашата способност да изразявате ясно мислите, мненията,

    идеите и намеренията си.


5. Колко честни и искрени сте с хората и спрямо себе си във всяка ситуация ?


6. Доколко сте наясно и се съобразявате с чувствата и мотивите на околните ?


7. Основни умения необходими при взаимодействията ни с другите.


8. Умения за ръководна дейност.


9. Анализ на социалната действителност и икономическите условия за

    правилно поведение и успех.


10. Да гледаме света с разбиращи очи - нужни са усилия и познания

 

Винаги ще искате да сте прави, ала рядко ще бъде така


През живота си ще гледате как хората лъжат, крадат, мамят и може би дори убиват, за да са прави. Това е заложено в механизма ни за оцеляване. Но истината е, че този механизъм вече не ни е необходим.


Това, което е необходимо в живота ви, е да забелязвате кое върши работа и кое — не. дайте най-доброто от себе си, за да се отърсите от желанието да сте прави, и вместо това се съсредоточете върху това да постигнете резултатите, към които се стремите. С готовност се откажете от навиците и стария начин на съществуване в полза на нови навици и нов начин, който ще доведе до желания от вас изход.

Казано иначе, ще искате да сте прави със вашите аргументи, но дори когато другият престане да спори, той все така ще е на мнение, че гледната ви точка е погрешна. От неговата гледна точка той е правият. За вас — вие сте правият. За вселената и двамата сте прави.

Ще откриете щастие, мир и по-бърз път към успеха, когато се откажете непрекъснато да сте прави.
Прав ли съм?

Истинската щедрост не е в това, колко пари имате, а дали парите, които идват от вас и излизат от вас, упътвайки се към света, минават през сърцето ви.
Сузи Орман